• informacioni sistemi
  • standardi u poslovanju
  • konsultantske usluge
TiramISuERP.com - Vaš novi poslovni informacioni sistem

TiramISu ERP je poslovni informacioni sistem razvijen u potpunosti sa najnovijim web tehnologijama. Dostupan je on-line na cloud platformi bilo kad i bilo gdje. To znači da korisnicima nije potrebna sopstvena serverska infrastruktura što značajno umanjuje potrebnu investiciju i olakšava održavanje sistema.

TiramISu ERP je poslovni informacioni sistem razvijen u potpunosti sa najnovijim web tehnologijama

Glavne funkcionalnosti

  • Veleprodaja - upravljajte zalihama u neograničenom broju magacina. Kreirajte jednostavne prijemne kalkulacije, ponude i predračune, ugovore o isporuci, otpremnice, račune. Unaprijedite rad trgovačkih putnika, upravljanje zbirnim isporukama i još mnogo toga. 
  • Maloprodaja - jednostavno upravljanje maloprodajnim objektima. Neograničen broj objekata. Informacije o stanju zaliha u svim objektima u svakom trenutku. Ponude, predračuni, rezervacije, računi i sl. Automatsko razduženje MP objekta iz POS aplikacije. Ouševiće Vas podrška prodaji na rate kako u sopstvenoj režiji tako i preko sindikata ili Fonda PIO.
  • POS - jednostavan interfejs za prodaju. Mogućnost prodaje po barkodu, šifri, nazivu artikla, hijerarhijskom grupisanju artikala i sl. Podrška za većinu fiskalnih štampača. Podrška u prodaji na rate. Štampa A4 virmanskih i gotovinskih računa direktno iz POS aplikacije. Pregled zaliha svih MP objekata direktno iz POS aplikacije. On-Line razduženje maloprodaje. Mogućnost praćenja rada prodavaca uživo sa bilo kojeg računara i bilo koje lokacije na svijetu putem interneta. 
  • Servis - podrška u radu servisa. Mogućnost praćenja i servisiranja sopstvenih sredstava (interna upotreba) ili servis za treća lica. Mogućnost praćenja održavanja pojedinih sredstava ili objekata za koje se radi servis. Mogućnost definisanja pojedinačnih ili cikličnih aktivnosti na kalendaru sa alarmima. Pregled kalendara za pojedino sredstvo ili predmet održavanja. Kreiranje radnog naloga sa mogućnošću dodavanja usluga i rezervnih dijelova. Praćenje utrošenog vremena. Štampa radnog naloga. I dr.
  • Osnovna kadrovska evidencija - praćenje osnovnih podataka za sve zaposlene. Evidentiranje ugovornog odnosa sa zaposlenim (ugovor o radu, ugovor o djelu ...). Alarmi za rođendane, vjerske praznike ... Evidencija odsustva sa posla (godišnji odmori, bolovanja, slobodni dani ...)
  • Upravljanje finansijama i računovodstvo - Kompletna finansijska operativa. Kontni okvir. Knjige KUF i KIF. Automatska knjiženja iz komercijale preko predefinisane šeme knjiženja. Analitika komitenata. Struktura dugovanja i potraživanja. Izvod otvorenih stavki i sl.
O kompaniji

Znanje, iskustvo i pouzdanost

Naše iskustvo može Vam pomoći u planiranju i izradi informacionih sistema ili specifičnih softverskih aplikacija koji će doprinijeti značajnom poboljšanju Vašeg poslovanja.

Klijenti

Ukazali su nam povjerenje: